Cercar a Wikipedia i a Amazon obres, autors citats i editorials.

Rastrejar clàssics a les biblioteques d’avis i pares.

Preguntar i comentar quan els van llegir i com els van influir.

Visitar fires, mercats i llibreries a la recerca de clàssics.

Explorar anys d’edició i traduccions. Relacionar amb fets històrics de
cada any.

Observar tipografia, il·lustracions, enquadernació, paper, tacte, olfacte i vista.

Detectar si hi ha subratllats, dedicatòries o indicis que remetin a una altra època.

Esbrinar en xarxes d’antiquaris el valor de primeres edicions i de
reedicions.

Preguntar tècniques de conservació i restauració de llibres.

Revisar els llibres de la infància. Ordenar-los, guardar-los o donar-los.

Visionar alguna pel·lícula sobre alguna obra citada i comparar llenguatges
cinematogràfics i literaris.

Indagar si hi ha videojocs relacionats amb alguna obra citada.

ir al contenido